Microsoft.Azure.Management.PrivateDns Namespace

Classes

PrivateDnsManagementClient

The Private DNS Management Client.

PrivateZonesOperationsExtensions

Extension methods for PrivateZonesOperations.

RecordSetsOperationsExtensions

Extension methods for RecordSetsOperations.

VirtualNetworkLinksOperationsExtensions

Extension methods for VirtualNetworkLinksOperations.

Interfaces

IPrivateDnsManagementClient

The Private DNS Management Client.

IPrivateZonesOperations

PrivateZonesOperations operations.

IRecordSetsOperations

RecordSetsOperations operations.

IVirtualNetworkLinksOperations

VirtualNetworkLinksOperations operations.