MSDeployCore.withSkipAppData(Boolean skipAppData) 方法

定义

Set the skipAppData value.

public MSDeployCore withSkipAppData(Boolean skipAppData)

参数

skipAppData
Boolean

the skipAppData value to set

返回

the MSDeployCore object itself.

适用于