X509RegistrationResultParser 类

定义

public class X509RegistrationResultParser
继承
java.lang.Object
X509RegistrationResultParser

方法

getCertificateInfo()

Getter for the CertificateInfo Object

getEnrollmentGroupId()

Getter for the Enrollment Group ID

getSigningCertificateInfo()

Getter for the SigningCertificateInfo Object

适用于