SasTokenProvider 接口

定义

public interface SasTokenProvider

方法

getSasToken()

适用于