CodePackage.getCodePackageDescription 方法

定义

Gets the CodePackageDescription for the system.fabric.CodePackage.

public CodePackageDescription getCodePackageDescription()

返回

The CodePackageDescription for the system.fabric.CodePackage.

适用于